Slavonice - renesanční perla Evropy

Slavonice - renesanční perla Evropy

Slavonice jsou starobylé město v blízkosti státní hranice s Rakouskem. V jeho historickém jádru je dochován v Evropě ojedinělý urbanistický městský renesanční celek, který byl vyhlášen městskou památkovou rezervací. Město leží v nejjižnějším a nejvýchodnějším cípu okresu Jindřichův Hradec v nadmořské výšce 512 m asi 12 km jihozápadně od Dačic. Ve městě je silniční hraniční přechod do Rakouska. Ve městě je ucelený soubor pozdně gotických a zejména renesančních měšťanských domů pocházejících z doby kolem poloviny 16. století se sklípkovými klenbami a bohatými sgrafity, který je chráněn jako městská památková rezervace. Na návrší severozápadně od města stojí monumentální pozdně gotický kostel svatého Ducha. Asi 4 km severovýchodně stojí poutní kostel Montserrat. Krajinou mezi Slavonicemi a Českým Rudolcem prochází naučná Graselova stezka, která vychází přímo z města.

Romantika Slavonice
Vzdálenost z Penzionu Romantika do Slavonic je 29 km
Délka trasy: 29 km, čas: 00:28 h